FAKT24


sviatok má , zajtra

  DOSTANÚ PENIAZE

  Majiteľ baru musí zaplatiť odškodnenie za diskrimináciu Rómov

  30.06.2016 00:00 / krimi google+ twitter facebook

  Súd definitívne rozhodol, že majiteľ baru v Spišských Vlachoch musí zaplatiť odškodnenie za diskrimináciu Rómov.

  bar lupa
  Ilustračné foto | archív

  Krajský súd v Košiciach rozhodol v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Majiteľ baru musí každému z dvoch poškodených zaplatiť finančné odškodnenie po 300 eur a trovy konania. Proti rozhodnutiu sa už nemožno odvolať a jeho doručením majiteľovi baru aj poškodeným sa stane právoplatným. O rozsudku dnes informovala Poradňa pre občianske a ľudské práva .

    

  Prípad sa týka incidentu z decembra 2009, pri ktorom manželský pár odmietli obslúžiť v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Bar navštívili spoločne so svojimi nerómskymi kolegyňami z práce. Majiteľ baru odmietol obslúžiť všetkých s odôvodnením, že Rómov neobsluhuje. „Majiteľ nám povedal, že nás vo svojom bare neobslúži, pretože ak by to urobil, zajtra prídu do jeho podniku ďalší Rómovia," spomína si na incident jeden z poškodených Roman Pecha. Obrátili sa na Poradňu pre občianske a ľudské práva, ktorá im sprostredkovala bezplatné právne zastúpenie a proti majiteľovi baru podali žalobu podľa antidiskriminačného zákona. Majiteľ baru sa na súde obhajoval najmä tým, že bar je súkromným klubom a nikto zo skupiny nemal členskú klubovú kartu ako aj tým, že skupina sa správala neslušne, preto ich neobslúžil. Súd však prihliadol na výpoveď majiteľa baru na polícii bezprostredne po udalosti, v ktorej sám priznal, že dôvodom neobslúženia bol práve rómsky pôvod dvoch z hostí a obavy, že by do baru začali chodiť ďalší Rómovia.

   

  Okresný súd v Spišskej Novej Vsi začiatkom roku 2012 rozhodol, že došlo k diskriminácii rómskych spotrebiteľov a nariadil majiteľovi baru písomne sa im ospravedlniť. Okrem toho uložil majiteľovi baru povinnosť zverejniť písomné ospravedlnenie na viditeľnom mieste na dverách baru a uverejniť ho v regionálnych novinách formou platenej inzercie. Nepriznal však poškodeným žiadne finančné odškodnenie. Proti rozhodnutiu v časti nepriznania finančného odškodnenia sa poškodení odvolali a namietali, že nepriznanie finančného odškodnenia bagatelizuje zásah do ich ľudskej dôstojnosti. Krajský súd ich odvolaniu vyhovel a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. Ten rozsudkom z 25. apríla 2014 priznal každému z poškodených finančné odškodnenie po 300 eur a zaviazal majiteľa baru zaplatiť im aj trovy konania. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal majiteľ baru a aj poškodení spotrebitelia, ktorí namietali, že odškodnenie v danej výške z hľadiska medzinárodných štandardov stále nemožno považovať za primerané, účinné a odstrašujúce.

   

  Krajský súd v Košiciach na pojednávaní v utorok 28. júna v prípade definitívne rozhodol. Potvrdil rozhodnutie okresného súdu a prikázal majiteľovi baru zaplatiť každému odškodnenie po 300 eur a nahradiť im trovy konania vo výške približne 1 800 eur. Súd po vyhlásení rozsudku na pojednávaní krátko konštatoval, že uvedená suma je za dané porušenie práv diskriminovaných osôb primeraná a dostatočná. 

  redakcia | fakt24.sk

  Komentáre k článku