FAKT24


sviatok má , zajtra

  ĎALŠIE PLÝTVANIE

  Odhalili machinácie? Firma bez jediného zamestnanca dodávala obciam tovar o 300 percent drahší!

  06.08.2016 10:40 / politika google+ twitter facebook

  Podpredsedníčka NR SR Lucia Nicholsonová (SaS) podala vo štvrtok 4. augusta na Generálnej prokuratúre oznámenie z podozrenia spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ a trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

  Lucia Nicholsonová lupa
  Nicholsonová podala podnet na generálnu prokuratúru. | archív

  Informovala o tom hovorkyňa politickej strany Sloboda a Solidarita Katarína Svrčeková. Ide o poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov na výstavbu zberných dvorov a kompostární obciam Jaklovce, Veľký Folkmar, Krásnohorské Podhradie a Drienovce Ministerstvom životného prostredia SR, pričom vo všetkých prípadoch získala zákazku rovnaká spoločnosť s názvom Vamax-x na základe verejných obstarávaní, ktoré robila spoločnosť EURO-recykling a hradené boli z eurofondov za približne 1,8 milióna eur.

    

  Podľa údajov štatistického úradu však v roku 2013 spoločnosť Vamax-x nemala žiadneho zamestnanca. "Z toho, že v každom z vyššie uvedených projektov vykonávala za obce verejné obstarávanie vždy tá istá spoločnosť a verejné obstarávanie vyhrala vždy tá istá spoločnosť bez jediného zamestnanca, vyplýva podozrenie, že verejné súťaže boli zmanipulované," uviedla Nicholsonová s tým, že minimálne v prípade Drienovca je už aj preukázané prebiehajúcim trestným konaním. V prípade realizácie zberného dvora v Drienovci bol podľa Nicholsonovej projekt predražený o 250 percent. "Napríklad za dodaný traktor ZETOR PROXIMA 90 fakturovala spoločnosť Vamax-x obci 96-tisíc eur. Cena nového je pritom cca 32-tisíc eur," uviedla Nicholsoná. Náves Pronar T663/2 kúpila obec Zubrohlava v roku 2013 za 11 508 eur s DPH, Drienovec za 16 800 eur. Čelný nakladač Trac Lift stojí cca 136-tisíc českých korún, Vamax-x ho dodával za 14 400 eur. "Keďže celkové sumy realizácie projektov sú podobné, dokonca ceny technológie v niektorých prípadoch zhodné, pričom aj dodané boli rovnaké technické prostriedky, je možné konštatovať, že boli rovnako predražené všetky štyri projekty," napísala v oznámení prokuratúre Nicholsonová.

   

  Z Nicholsonovej oznámenia vyplýva, že vo februári 2011 podpísal vtedajší minister životného prostredia József Nagy zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s obcou Jaklovce, ktorú zastupoval starosta Pavol Kuspa. Účelom poskytnutia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskeho spoločenstva bola výstavba zberného dvora a kompostárne v Jaklovciach. Maximálna výška celkovej investície bola 1 408 776,45 eura, z ktorých ministerstvo životného prostredia poskytlo obci 95 percent z celkových nákladov, teda 1 338 337,63 eura. Ešte v decembri 2010 obec Jaklovce uzatvorila Mandátnu zmluvu so spoločnosťou EURO-recykling so sídlom v Košiciach, ktorú zastupoval Milan Varga. Predmetom zmluvy bolo zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác a technológie v rámci projektu Zberný dvor a kompostáreň Jaklovce. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť Vamax-x so sídlom v Prakovciach, ktorú zastupoval Radovan Varga. Na základe toho podpísali v apríli 2012 zmluvu o dodávke tovaru na dodanie technologických zariadení a v máji 2012 zmluvu o dielo na výkon stavebných prác. Následne vo februári 2013 fakturovala spoločnosť Vamax–x Jaklovciam dodávku technológie v hodnote 227 941,20 eura s DPH. Od marca do augusta 2013 nafakturovala spoločnosť Vamax-x Jaklovicam stavebné práce spolu za 838 474,12 eura. V júli 2013 fakturovala Jaklovciam spoločnosť EURO-recykling 4 900 eur za vykonanie verejného obstarávania.

   

  V januári 2013 podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga a obec Veľký Folkmar, ktorú zastupoval starosta Milan Grega. Účelom poskytnutia tohto príspevku bolo spolufinancovanie Projektu Zberný dvor Veľký Folkmar. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 633 066,40 eura. Ministerstvo poskytlo obci 620 413,08 eura, teda 95 percent z celkových oprávnených výdavkov. V januári 2011 však uzavrela Mandátnu zmluvu obec Veľký Folkmar so spoločnosťou Euro-recykling. Jej predmetom bolo vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác ako aj technológie v rámci realizácie projektu za 912 eur. Vo februári 2011 uzatvorila obec zmluvu o poskytnutí služby – zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu Zberného dvora Veľký Folkmar so spoločnosťou Prakostav so sídlom v Prakovciach za 33 480 eur s DPH. Víťazom verejného obstarávania, ktoré zabezpečila spoločnosť EURO-recykling sa stala spoločnosť Vamax-x, preto v auguste 2013 podpísala zmluvu o dodávke tovaru s obcou Veľký Folkmar. Predmetom zmluvy bolo dodanie technológie zberného dvora v hodnote 147 600 eur. V júli uzavrela zmluvu o dielo na zhotovenie stavby zberného dvora opäť obec Veľký Folkmar so spoločnosťou Vamax-x.

   

  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísala s ministerstvom životného prostredia v zastúpení vtedajším ministrom Petrom Žigom v januári a februári 2013 aj obec Krásnohorské Podhradie, zastupoval ju starosta Peter Bolla. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na spolufinancovanie projektu Zberný dvor Krásnohorské Podhradie. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 657 568,40 eura, z čoho ministerstvo poskytlo obci Krásnohorské Podhradie nenávratný finančný príspevok do výšky 624 698,98 eura. Vo februári 2011 však podpísali Mandátnu zmluvu obec Krásnohorské Podhradie a spoločnosť EURO-recykling. Jej predmetom bolo vykonanie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác a technológie v rámci projektu Zberný dvor Krásnohorské Podhradie za 852 eur s DPH. Verejné obstarávanie vyhrala opäť spoločnosť Vamax-x. V decembri 2013 uzatvorila s obcou Krásnohorské Podhradie zmluvu o dielo na zhotovenie stavby za 430 436, 40 eura.

   

  V januári 2013 uzatvoril vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aj s obcou Drienovec. Obec Drienovec zastupoval starosta Tibor Kočiš. Predmetom a účelom zmluvy bolo poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu projektu Zberný dvor Drienovec. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 654 078,80 eura, z čoho ministerstvo poskytlo obci Drienovec nenávratný finančný príspevok do výšky 621 374,86 eura. Aj tu verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a technológie vyhrala spoločnosť Vamax-x. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť Prakostav za 32 880 eur. Stavebný dozor vykonával inžinier Emil Beľo za 21-tisíc eur.

  pop | fakt24.sk

  Komentáre k článku