FAKT24
  DESIATA SCHÔDZA SKONČILA

  Parlament potopil Kollár s Kotlebom: Lobisti si môžu vydýchnuť, Sme rodina nepochodila!

  28.10.2016 00:03 / politika google+ twitter facebook

  Poslanci ukončili desiatu schôdzu NR SR hlasovaním, v ktorom nepodporili návrh zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby z dielne ĽSNS Mariana Kotlebu.

  Boris Kollár lupa
  Kollárove hnutie Sme rodina v parlamente nepochodilo. | archív

  Cieľom návrhu bolo sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky, poslanci ho do druhého čítania neposunuli. Rovnako tak podporu nezískal ani návrh zákona hnutia Sme rodina, ktoré chcelo v parlamente presadiť právnu úpravu, ktorá by zaviedla do nášho zákonodarstva lobing. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bolo ustanoviť právnu reguláciu lobingu, práva a povinnosti lobistov a verejných činiteľov, ako aj zabezpečiť transparentnosť lobingových aktivít. Lobing ako živnosť bude regulovaný aj v rámci platných ustanovení živnostenského zákona. „Časť legislatívy vzniká lobisticky, a to nie je v poriadku,“ povedal dnes na tlačovej besede podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. Parlament návrh neposunul do druhého čítania.

    

  Predkladatelia pri príprave návrhu zákona čiastočne vychádzali z úpravy lobingu, ktorá je platná v Spojených štátoch amerických. Lobing a lobistický kontakt, ako ich definuje návrh zákona, predstavujú legitímny spôsob participácie na rozhodovacích procesoch verejnej moci, osobitne na legislatívnom procese. Platné právo obsahuje ustanovenia, ktoré regulujú správanie sa tak štátnych a verejných zamestnancov, ako aj verejných funkcionárov pri výkone ich povolaní, resp. funkcií. Rovnako sú upravené aj sankcie za porušenie povinností pri výkone povolaní či funkcií, či už sankcie pracovnoprávne alebo aj trestnoprávne. Je možné povedať, že niektoré oblasti lobingu a lobistických kontaktov, najmä na strane osôb, u ktorých sa lobuje, sú už dnes regulované. Chýba však regulácia na strane tých, ktorí lobing vykonávajú, teda na strane lobistov. Podstatnou súčasťou návrhu zákona boli ustanovenia definujúce práva a povinnosti lobistov. Lobista by mal právo zúčastňovať sa na verejnej schôdzi NR SR a jej výboroch, a na rokovaní poradných orgánov ústredných orgánov štátnej správy. Za predpokladu splnenia zákonom ustanovených podmienok by bol oprávnený vystúpiť s časovo ohraničeným príspevkom.

   

  Hnutie Sme rodina chcelo tiež znížiť kvórum pre platné referendum, a to z 50 na 30 percent. Inštitút referenda predstavuje podľa hnutia jedinečnú možnosť občanov podieľať sa na správe veci verejných priamo. Cieľom novelizácie Ústavy Slovenskej republiky, ktorú parlament nepodporil, bolo posilnenie práva občanov zúčastňovať sa na správe veci verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Prostredníctvom referenda, ktorého výsledok je pre NR SR záväzný a musí sa vyhlásiť rovnako ako zákon, by sa umožnilo občanom Slovenskej republiky spolurozhodovať o osude ich vlastného štátu oveľa jednoduchšie a spravodlivejšie. „Ľudia neveria, že môžu zmeniť niečo svojím hlasom. My sa nemáme čoho obávať. Chceme dať ľuďom nádej, že ich hlas má cenu a že sa tým dá niečo zmeniť. Chceme znížiť kvórum na 30 percent,“ povedal predseda hnutia Boris Kollár s tým, že 30 percent je hranica stále vysoká a teda nebude sa dať tento inštitút zneužívať. „Ľudia však dostanú nádej, že referendum vyjde,“ dodal. Deviaty deň bol posledným dňom desiatej schôdze parlamentu. Zákonodarcovia by mali do lavíc rokovacej sály zasadnúť opäť 22. novembra.

  pop | fakt24.sk

  Komentáre k článku