FAKT24


sviatok má , zajtra

  PODPORA PROJEKTU

  Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská: Oceňujem projekt efektívnosti výkonu rozhodnutí ÚS

  24.08.2017 21:30 / politika google+ twitter facebook

  Predsedníčka Ústavného súdu SR (ÚS) Ivetta Macejková oceňuje iniciatívu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej znížiť súdne prieťahy v konaniach na všeobecných súdoch, ktorá je okrem iného reakciou aj na štatistické údaje ústavného súdu za I. polrok 2017. Ten od roku 2009 realizuje dlhotrvajúci projekt zameraný na sledovanie efektívnosti výkonu rozhodnutí ÚS, v ktorých ide o zbytočné prieťahy.

  Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská lupa
  Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská | SITA

  Jedným z dlhodobých cieľov predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej je napomáhať skráteniu dĺžky konania na všeobecných súdoch a tým prispievať k posilňovaniu dôvery verejnosti v súdnictvo, čo je cieľom projektu Efektívnosť výkonu rozhodnutí ÚS. Ako uviedla Macejková, v priebehu monitorovaných rokov 2009 – 2016 bolo vydaných 1 799 nálezov ústavného súdu vo vzťahu k porušeniu práva na konanie bez prieťahov. Je pozitívne, že k 31. decembru 2016 je právoplatne skončených 1 206 konaní pred všeobecnými súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

    

  „Tempo rozhodovania slovenských súdov je stredobodom pozornosti ministerstva spravodlivosti. A zároveň musím povedať, že projekt, resp. pravidelné výstupy z tohto projektu, ktorý sa realizuje od roku 2009 na ústavnom súde, nám v tom veľmi pomáhajú, pretože s týmito výstupmi môžeme ďalej pracovať napríklad na poradách s predsedami súdov. A rovnako na základe týchto podkladov možno potom v rámci našej kompetencie tieto konkrétne prípady ďalej sledovať,“ uvádza ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

   

  Ako uviedla Macejková, ústavný súd bude aj v roku 2017 naďalej podrobne monitorovať výkon svojich nálezov a prostredníctvom projektu v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom vnútra SR, verejným ochrancom práv, Generálnou prokuratúrou SR, Najvyšším súdom SR a Súdnou radou SR vyvíjať tlak na všeobecné súdy, orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné orgány, s cieľom dosiahnuť právoplatné skončenie sledovaných konaní.

  sita | fakt24.sk

  Komentáre k článku