FAKT24


sviatok má , zajtra

  BIČ NA POSLANCOV

  Koniec podvodom s dochádzkou v parlamente! Poslanci sa budú hlásiť čipom!

  26.08.2017 14:01 / politika google+ twitter facebook

  Konečne budú fungovať ako normálni ľudia vo svojom zamestnaní. Poslanci z klubu OĽaNO predkladajú novelu zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Okrem iného navrhujú, aby sa dochádzka poslancov do práce zaznačovala čipovou kartou. Zrušia sa tak podpisy do knihy, pri ktorých sa viackrát preukázalo, že poslanci zapisovali aj kolegov, ktorí neboli v práci.

  Parlament SR lupa
  Ficova vláda získala v parlamente dôveru. | tvnoviny.sk

  Jedným z krokov, ktoré chce OĽaNO zaviesť je zavedenie elektronickej dochádzky poslancov NR SR. Podstatou tohto bodu je nahradenie doterajšieho spôsobu zisťovania účasti poslanca NR SR na rokovaní jej orgánov prostredníctvom podpisovania sa do knihy novým spôsobom, a to využitím moderných informačno-komunikačných prostriedkov. „Každý poslanec po zložení sľubu obdrží čipovú identifikačnú hlasovaciu kartu, prostredníctvom ktorej možno jednoducho, efektívne a zároveň nesporne zistiť, či sa poslanec zúčastňuje rokovaní schôdze alebo jej orgánov," tvrdia predkladatelia novely zákona o rokovacom poriadku.

    

  Zvýšiť transparentnosť rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov NR SR a umožniť ich skutočnú kontrolu nielen zo strany médií, ale aj odbornej či laickej verejnosti. To je cieľom poslancov NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA, ktorý na septembrovú schôdzu parlamentu prichádzajú s návrhom novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

   

  „Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány NR SR, ktorých hlavnú náplň činnosti vymedzuje rokovací poriadok. Výbory NR SR požívajú rovnakú vážnosť ako plénum NR SR; v praxi sa stáva, že na výboroch dokonca odznie dôležitejšia, hlbšia, zaujímavejšia diskusia ako v samotnom pléne NR SR. Problémom je však to, že zasadnutia výborov nie sú zaznamenávané, či už obrazovo alebo zvukovo, okrem prípadov, keď sú prítomní zástupcovia médií, nehlasuje sa prostredníctvom technických zariadení, ktoré by mali byť v dnešnej dobe už štandardným vybavením, a najmä sa nezaznamenáva, „kto-ako“ hlasuje," uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.

   

  Z hľadiska ochrany verejného záujmu je podľa poslanca Jozefa Viskupiča nutné, aby informácie, ktoré zaznejú na verejnom rokovaní výborov NR SR boli zaznamenané, dohľadateľné, overiteľné a verejnosti prístupné. „Preto navrhujeme, aby sa z rokovaní výborov vyhotovoval obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa uchováva desať rokov. V súlade s tým sa rovnaké parametre navrhujú aj pri vyhotovovaní záznamov zo schôdzí NR SR, hoci de facto sa obrazovo-zvukové záznamy zo schôdzí už niekoľko rokov vyhotovujú, uchovávajú a je možné si ich kedykoľvek vyhľadať na webovom sídle NR SR," uvádza s tým, že v návrhu zákona tiež určujú, aby sa vo výbore hlasovalo najmä prostredníctvom technických zariadení, pričom výsledky tohto hlasovania sa stanú súčasťou zápisnice zo schôdze výboru.

  Zápisnica z verejnej schôdze, či už pléna alebo výboru, sa v súlade so zákonom o slobode informácií povinne zverejňuje na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. „Prílohou takejto zápisnice môžu byť ďalšie dokumenty alebo obrazovo-zvukové záznamy, ktoré sa spolu so zápisnicou v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám tiež povinne zverejňujú, resp. na základe tohto návrhu zákona budú zverejňovať, a to za predpokladu, že si príslušný výbor upraví zodpovedajúcim spôsobom svoj rokovací poriadok," približujú poslanci.

   

  sita | fakt24.sk

  Komentáre k článku