FAKT24


sviatok má , zajtra

  VEKOVÝ STROP

  Starší učitelia si môžu začať hľadať novú prácu: OĽaNO navrhuje zaviesť vekový strop pre učiteľov

  28.08.2017 14:30 / politika google+ twitter facebook

  Zaviesť "vekový strop" pre učiteľov navrhujú poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO-NOVA. Návrh novely Zákonníka práce poslanci prerokujú na septembrovej schôdzi parlamentu.

  OĽaNO-NOVA predkladajú návrhy. lupa
  OĽaNo navrhuje stanoviť vekový strop pre učiteľov | SITA

  Podľa predkladateľov je pedagogický zamestnanec ukážkovým príkladom zamestnanca, ktorý musí spĺňať vysoké nároky na odbornosť, pohotovosť či príjemné vystupovanie a je tiež "nárazníkovou zónou" medzi problémami žiakov s inštitúciou, pre ktorú pracuje, čo len zvyšuje riziko vypätých a stresových situácií.

    

  „Vyššia miera trpezlivosti voči žiakom, či neraz aj strpenie bežne neakceptovateľných situácií a do istej miery často aj nahrádzanie rodičovských povinností len zvýrazňujú náročnosť tohto povolania. Dôkladné a svedomité plnenie povinností pedagogických zamestnancov si bezpochyby vyžaduje dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu. Práca pedagóga sa od určitého momentu stáva s pribúdajúcim vekom čoraz náročnejšia," nazdávajú sa poslanci.

   

  Na základe týchto skutočností preto navrhujú stanoviť pevnú vekovú hranicu, dosiahnutím ktorej automaticky zanikne učiteľský pracovný pomer. „Z dôvodu možných negatívnych následkov takéhoto skončenia pracovného pomeru sa zároveň zavádza možnosť zmeny pracovných podmienok a tým aj predĺženia pracovnej zmluvy o ďalšie dva roky, a to v rámci uvedeného obdobia aj opakovane. Pri postupne sa zvyšujúcom dôchodkovom veku je nezavedenie vekového stropu pre učiteľov jednak prejavom hlbokej neúcty voči nim a zároveň podcenenie očakávaní žiakov od svojich učiteľov," dodávajú predkladatelia.

   

  Navrhnutá právna úprava nie je v slovenskom právnom poriadku úplne nová. V podstate zanikne pracovný pomer zo zákona rovnako ako je to možné u štátnych zamestnancov v prípade skončenia štátnozamestnaneckého pomeru zo zákona pri dosiahnutí veku 65 rokov, a to podľa zákona o štátnej službe.

  sita | fakt24.sk

  Komentáre k článku