FAKT24


sviatok má , zajtra

  DOHLIADNU NA VÝBER

  Príde Kramárova žena o lukratívny flek? Tieto ženy ju chcú nahradiť na jej mieste...

  18.10.2016 00:03 / správy google+ twitter facebook

  O post riaditeľa Centra právnej pomoci (CPP) majú záujem tri uchádzačky. Informáciu agentúre SITA potvrdil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. V práci na čele centra by chcela pokračovať jeho doterajšia riaditeľka Nataša Nikitinová, ktorej v novembri uplynie trojročné funkčné obdobie.

  Nataša Nikitinová lupa
  Manželka Maroša Kramára môže o lukratívny flek prísť. | Profimedia

  O pozíciu majú záujem aj advokátka Eva Kováčechová a manažérka Adriana Horváthová. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská chce, aby výberové konanie bolo transparentné a preto bude verejnosť môcť sledovať celý proces. Životopisy a motivačné listy kandidátov by mali byť zverejnené na stránke ministerstva spravodlivosti najneskôr vo štvrtok, uviedol Bubla. Na termíne výberového konania sa musí dohodnúť výberová komisia menovaná ministerkou spravodlivosti.

    

  "Predpokladáme, že výberové konanie by sa mohlo uskutočniť začiatkom novembra. Adepti na post šéfa centra absolvujú písomný test a aj ústny pohovor. Každý člen výberovej komisie spracuje výsledky písomnej a ústnej časti výberového konania a na hodnotiacom hárku urobí vlastné poradie uchádzačov, hodnotiaci hárok so stručným odôvodnením odovzdá predsedovi komisie. Predseda výberovej komisie na základe dosiahnutých výsledkov u jednotlivých členov komisie zostaví poradie uchádzačov," vysvetlil ďalej Bubla. Ministerka Žitňanská pri vyhlasovaní výberového konania zdôraznila, že je jej záujmom, aby sa fungovanie Centra právnej pomoci naďalej zlepšovalo a aby sa zvyšovala jeho dostupnosť, odbornosť a rozsah služieb pre ľudí, ktorí nemajú dostatok prostriedkov. "Verím, že vo výberovom konaní uspeje ten najlepší, odborne aj morálne zdatný človek, ktorému bude záležať na centre a jeho klientoch," zdôraznila Žitňanská. Centrum právnej pomoci (CPP) vzniklo 1. januára 2006 s cieľom poskytovať komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre nedostatok peňazí nemôžu využívať iné právne služby. Najčastejšie žiadajú o právnu pomoc ľudia pri rozvodoch, otázke zverenia detí do výchovy, výživnom, ale aj pri sporoch o určenie vlastníckych práv či neplatnom skončení pracovného pomeru.

   

  Veľkú skupinu tvoria tzv. spotrebiteľské spory. Centrum má v súčasnosti 14 kancelárií a počíta sa s jeho ďalším rozširovaním v súvislosti s pripravovanými zmenami v tzv. osobnom bankrote, pri ktorom bude Centrum právnej pomoci tiež poskytovať ľuďom svoje služby. Okrem týchto miest vykonáva činnosť aj v štrnástich konzultačných pracoviskách po celom Slovensku. Poradiť a pomôcť žiadateľom je pripravených 88 zamestnancov centra, z toho 45 právnikov. Viac informácií možno nájsť na www.centrumpravnejpomoci.sk. 

  pop | fakt24.sk

  Komentáre k článku