FAKT24


sviatok má , zajtra

  NÁRODNÝ PROGRAM

  REZORT ŠKOLSTVA: Toto sú reformné ciele!

  14.11.2016 16:00 / správy google+ twitter facebook

  Ministerstvo navrhuje nový systém obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov, ktorý už nebude viazaný na vedecko-pedagogické tituly!

  Peter Plavčan lupa
  Rezort zverejnil svoje reformné ciele vo vysokom školstve. | Archív MŠ

  Ministerstvo školstva predložilo na odbornú diskusiu druhú časť cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú vysokých škôl. Materiál vypracovala pracovná skupina zložená z poradcov ministra školstva Petra Plavčana. Ciele národného programu sú rozdelené do štyroch oblastí. Patrí medzi ne kvalitné a dostupné vysokoškolské vzdelávanie otvorené zahraničiu a praxi, kvalitný vysokoškolský výskum tvoriaci jadro výskumného potenciálu Slovenska, vysoká angažovanosť vysokých škôl v oblasti špecifických služieb podporujúcich rozvoj spoločnosti a regiónov Slovenska a poslednou oblasťou je efektívne fungujúce vysoké školstvo. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva školstva.

    


  Predložený dokument navrhuje pre rozvoj vysokých škôl na najbližších 10 rokov viacero zmien. Medzi kľúčové reformné zmeny patrí napríklad zmena zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kde hodnotenie garantov a ich vedeckých výstupov nahradí vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy podľa európskych štandardov a odporúčaní a ustúpiť majú tiež od komplexnej akreditácie. Rezort tiež navrhuje nový systém obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov, ktorý už nebude viazaný na vedecko-pedagogické tituly získavané habilitačným a inauguračným konaním a otvorí vysoké školy praxi aj zahraničiu. Ďalším z cieľov je podpora rozširovania profesijne orientovaných bakalárskych programov v spolupráci so zamestnávateľmi. Ministerstvo tiež plánuje otvoriť vysoké školy smerom k praxi a zahraničiu, čo má znamenať viac mobility, viac zahraničných študentov a odborníkov z praxe a zo zahraničia.

   


  Jedným z kľúčových cieľov je tiež zvyšovanie dostupnosti vysokoškolského štúdia. Ministerstvo ako cieľ navrhuje aj zvýšenie objemu prostriedkov do vysokého školstva na úroveň priemeru krajín OECD, a to kombináciou zvyšovania objemu verejných zdrojov a podpory získavania vlastných zdrojov vysokých škôl.

   


  Navrhované ciele plánuje rezort po odbornej diskusii dopracovať a doplniť o konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie. Následne ich chce predložiť ako súčasť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na verejnú diskusiu začiatkom roka 2017.

  | fakt24.sk

  Komentáre k článku