FAKT24


sviatok má , zajtra

  OBSADZOVANIE MIEST

  Docenti a profesori: Ich miesta docentov nemajú byť viazané na titul

  20.11.2016 19:00 / správy google+ twitter facebook

  Vo väčšine krajín nie sú zavedené tituly docent a profesor v takom zmysle ako na Slovensku, preto je zamestnávanie zahraničných odborníkov na pozície docentov a profesorov problematické.

  Uniba.sk lupa
  Funkčné miesta docentov a profesorov nemajú byť viazané na titul. | Uniba.sk

  Obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov nemá byť viazané na akademicko-pedagogický titul a má tak byť prístupné pre odborníkov z praxe aj zo zahraničia. Ministerstvo školstva zverejnilo tento cieľ v rámci téz k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti vysokého školstva. Funkčné miesta by tak po novom školy obsadzovali na základe výberového konania, ktoré bude založené na kritériách stanovených v zákone a vo vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokej školy.

    


  Odborníka z praxe môžu vysoké školy s využitím "inštitútu hosťujúceho profesora" zamestnať už dnes. Keďže však hosťujúci profesor nie je plnoprávnym profesorom, tento postup využívajú skôr výnimočne. Vo väčšine krajín pritom nie sú zavedené tituly docent a profesor v takom zmysle ako na Slovensku, preto je zamestnávanie zahraničných odborníkov na pozície docentov a profesorov problematické. Slovenský systém by po zmene mal byť viac kompatibilný so systémami v zahraničí. Ministerstvo predpokladá, že týmto krokom zvýši pružnosť a otvorenosť systému voči praxi a voči zahraničiu. Tituly docent a profesor sa v budúcnosti udeľovať nebudú. Doteraz udelené tituly zostanú zachované.

   


  Ministerstvo školstva v pondelok 14. novembra predložilo na odbornú diskusiu druhú časť cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú vysokých škôl. Ciele národného programu sú rozdelené do štyroch oblastí. Patrí medzi ne kvalitné a dostupné vysokoškolské vzdelávanie otvorené zahraničiu a praxi, kvalitný vysokoškolský výskum tvoriaci jadro výskumného potenciálu Slovenska, vysoká angažovanosť vysokých škôl v oblasti špecifických služieb podporujúcich rozvoj spoločnosti a regiónov Slovenska a poslednou oblasťou je efektívne fungujúce vysoké školstvo.

   

  Predložený dokument navrhuje pre rozvoj vysokých škôl na najbližších 10 rokov viacero zmien. Navrhované ciele plánuje rezort po odbornej diskusii dopracovať a doplniť o konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie. Následne ich chce predložiť ako súčasť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na verejnú diskusiu začiatkom roka 2017.

  | fakt24.sk

  Komentáre k článku