FAKT24


sviatok má , zajtra

  ZMENÍ SA NIEČO?

  Násilné odobratie Marca má dohru! Podnet na prokuratúru a nové fakty! Kto vlastne pochybil?

  26.05.2016 00:00 / správy google+ twitter facebook

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dnes podalo podnet na generálnu prokuratúru pre podozrenie z porušovania práv malého Marca.

  Marco lupa
  Marco je momentálne v opatere mamy. | topky.sk

  Marca v máji na základe rozhodnutia súdu odviedli proti jeho vôli zo školy v obci Brehy a odovzdali matke, ktorá žije vo Švajčiarsku. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter to dnes povedal poslancom parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. V podnete pre generálnu prokuratúru ústredie práce konštatuje, že je celé Slovensko svedkom, ako sa v médiách otvorene pertraktujú hlboko osobné a súkromné fakty zo života maloletého dieťaťa.

    

  "Predmetom verejných vyhlásení a diskusií sa stali informácie, ktoré vážne zasahujú do súkromného a rodinného života dieťaťa. Nakladanie s týmito informáciami považujeme za neoprávnené. Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromia života rodiny či domova ani nezákonnými úkonmi na jeho osobnú integritu. Dieťa má právo na ochranu pred týmto počínaním. Sme presvedčení, že o maloletom sú zverejňované informácie, ktoré môžu spôsobiť vážnu ujmu," uvádza sa v podnete, s ktorým Richter oboznámil členov výboru.

   

  Malý Marco je podľa ministra vo Švajčiarsku v poriadku, jeho matka sa zdržiava na adrese, ktorú uvádza. Marcova matka sa podľa Richtera sťažovala na prenasledovanie zo strany médií. Zároveň sa obrátila na slovenské veľvyslanectvo vo Švajčiarsku, kde požiadala o právnu pomoc. Ľudskoprávny výbor jednohlasne prijal uznesenie, v ktorom požiadal rezort spravodlivosti preveriť a zvážiť možnosti právnej ochrany dieťaťa formou poskytnutia právneho zastúpenia dieťaťa tak, aby boli zabezpečené jeho práva. 

   

  Ministerstvo práce ľudskoprávny výbor požiadal, aby do 30. augusta predložilo analýzu súčasného stavu ochrany detí pri výkone rozhodnutí súdov a aby našlo a zaviedlo vhodný systém výberu sociálnych pracovníkov. V súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti by mal rezort sociálnych vecí pripraviť a realizovať efektívny spôsob spoločného vzdelávania odborných pracovníkov všetkých zložiek sociálnoprávnej ochrany detí.  Výbor v uznesení rovnako vyjadril vážne znepokojenie nad opakujúcimi sa prípadmi pochybení pri výkonoch súdnych rozhodnutí vo veciach týkajúcich sa maloletých. Členovia výboru odporučili detskej ombudsmanke Viere Tomanovej, aby informovala výbor o zisteniach a navrhovaných opatreniach na kontrolu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

   

   

  | fakt24.sk

  Komentáre k článku