FAKT24


sviatok má , zajtra

  LEKÁRI SA POSTAVILI

  Výstava The Human Body: Slovenská lekárska komora vyzýva orgány, aby začali proti výstave konať

  08.08.2017 17:00 / správy google+ twitter facebook

  Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva príslušné štátne a samosprávne orgány, aby začali konať voči výstave The Human Body, ktorá má byť v Bratislave od 24. augusta do 25. novembra tohto roka. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol prezident SLK Marian Kollár.

  Lekári sa postavili proti výstave the Human Body lupa
  Lekári sa postavili proti výstave the Human Body | Google

  "Táto výstava nemá edukovať, táto výstava má šokovať," zdôraznil. Prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Jozef Glasa tvrdí, že vystavovanie mŕtvych ľudských tiel hrubým spôsobom ponižuje ľudskú dôstojnosť. Upozornil na to, že manipulácia s mŕtvym ľudským telom je veľmi prísne regulovaná.

    

  Výstave tiež vyčíta to, že ohrozuje mravný a psychický vývin detí a mládeže. Pýta sa, prečo štátne a samosprávne orgány v tejto veci nekonajú. Tieto orgány mohli byť podľa Glasu pri posudzovaní výstavy zavádzané. "Výstava dáva nepravdivý obraz o ľudskom tele," tvrdí.

   

  Organizátori výstavy, či vlastníci exponátov podľa SLK nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov. K vystavovaným mŕtvym telám nie sú podľa dostupných informácií predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom. Komora tiež výstave vyčíta to, že organizátori výstavy nevedia predložiť tzv. informovaný súhlas nebohého, ktorý by bol za života získaný slobodne. "Ide o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela, či jeho častí," tvrdí SLK.

   

  Ústav zdravotníckej etiky SZU zdôrazňuje, že výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných „exponátov“ je taktiež v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, osobitne s tými, ktoré na území Slovenskej republiky i v medzinárodnom priestore upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek biologickým materiálom ľudského pôvodu. Ide napríklad o Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Trestný zákon, zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o pohrebníctve.

  sita | fakt24.sk

  Komentáre k článku