FAKT24


sviatok má , zajtra

  ZAPLATÍME VIAC

  Ministerstvo chce zvýšiť náš finančný príspevok do OECD

  12.09.2017 10:43 / správy google+ twitter facebook

  Dobrovoľný ročný príspevok Slovenska do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) na financovanie spoločných projektov na roky 2018 – 2020 by mal byť 100-tisíc eur. Navrhuje to ministerstvo zahraničných vecí, materiál je v pripomienkovom konaní. Doteraz Slovensko dobrovoľne prispievalo sumou 70-tisíc eur.

  Peniaze lupa
  Slováci majú čoraz viac problémov s peniazmi. | archív

  Rezort v návrhu zdôvodňuje, že poskytovanie príspevku tohto typu vplýva na vnímanie členskej krajiny a zlepšuje jej imidž v organizácii a príspevky majú jednoznačne pozitívny vplyv na tvorbu a realizáciu sektorových politík na Slovensku.

   

  Okrem toho Slovensko platí aj povinný členský príspevok, ktorého výška sa vypočítava na základe HDP danej krajiny za tri predchádzajúce roky. Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším povinným členským, v roku 2016 to bolo 1,7 milióna eur a za rok 2017 predstavuje členský príspevok 1,93 milióna eur.

   

  Forma spolufinancovania spoločných projektov SR – OECD nie je jedinou možnosťou alokovania dobrovoľného príspevku SR do rozpočtu OECD. Jednotlivé ústredné orgány štátnej správy majú otvorenú možnosť realizovať vlastné projekty s OECD. Takúto možnosť v minulosti využilo ministerstvo školstva a aktuálne sa pripravuje projektová spolupráca s Úradom vlády SR v oblasti protikorupčného projektu a s úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu k Agende 2030.

   

  Slovenská republika je členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži od roku 2000. OECD je medzinárodná organizácia ekonomicky najvyspelejších krajín sveta s mienkotvorným vplyvom, v ktorej zástupcovia vlád členských krajín a experti OECD hodnotia, porovnávajú a koordinujú svoje domáce a zahraničné ekonomické, obchodné, sociálne, vzdelávacie, inovačné a ďalšie sektorálne politiky s cieľom vytvárať predpoklady pre optimálne podmienky života svojich občanov.

  sita | fakt24.sk

  Témy: oecd
  Komentáre k článku