FAKT24


sviatok má , zajtra

  MOTIVÁCIA PRACOVNÍKOV

  Poznáte najúčinnejšie metódy motivácie pracovníkov?

  15.07.2017 05:05 / štýl google+ twitter facebook

  Nikdy sa jeden univerzálny vzorec nedá použiť na všetkých ľudí a dokonca ani potreby samotných zamestnancov nie sú stále rovnaké, preto sa neustále snažia majitelia svojich firiem prísť na to, ktoré spôsoby a metódy motivácie zaberajú na ich pracovníkov.

  Nikdy sa jeden univerzálny vzorec nedá použiť na všetkých ľudí lupa
  Nikdy sa jeden univerzálny vzorec nedá použiť na všetkých ľudí | Shutterstock

  V minulosti sa o tento problém zaujímali významní psychológovia a ekonómovia. Potrebovali dostať svojich ľudí do pohybu, pretože doba sa menila a ľudský zdroj už nebol chápaný len ako doplnok obsluhy plošinovej váhy a stroja, čo bolo charakteristické najmä pre F. Taylora a pri pásovej výrobe u T. Forda.

   

  Čo je vlastne motivácia

  Motivácia je odvodená od latinského slova movare (hýbať sa, pohybovať). Viaže sa na aktivizáciu a hlavne jej usmerňovanie. Núti človeka konať na základe konkrétneho impulzu, čo vedie k samotnému cieľu. Na motiváciu vplýva niekoľko faktorov, k tým hlavným sa radia:

  ·      fyziologické

  ·      biologické

  ·      ekonomické

  ·      psychologické

  ·      sociálne a iné potreby

     

  To znamená, že na všetky tieto prvky musí myslieť aj samotný zamestnávateľ, pretože len vďaka zamestnancovi sa mu podarí dosiahnuť lepší výkon. Poznanie jeho potrieb je kľúčom k úspechu, čo v nadväznosti na to samozrejme vedie napríklad aj ku kvalitnému poskytovaniu služieb v Call centre Bratislava, čo sa pri práci s ľuďmi naozaj zíde.

   

  Motivácia vo forme platu

  Je v našich podmienkach asi najbežnejšia, no celkom dobrá metóda to nie je. Človek sa s ňou veľmi rýchlo stotožní, pretože plat a peniaze predstavujú rýchly spôsob k tomu, aby sme dosiahli svoje méty. Cieľ je však len krátkodobý a po chvíli radosť z úspechu vyprchá a človek sa potom snaží nájsť nový, čím sa ale stráca samotná pointa.

   

  Udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov

  Každý podnikateľ, či už úspešný alebo neúspešný, začínajúci či skúsený, všetci vedia, že jedným z najkľúčovejších prvkov dobre fungujúcej spoločnosti je spokojný zamestnanec. Okrem základných foriem a prostriedkov je dobré myslieť aj na medziľudské vzťahy a okolité prostredie. Práve Elton Mayo skúmal vplyv medziľudských vzťahov na výkon zamestnancov. Dnes už vieme, že veľmi účinné sú podnikové akcie a večierky, kde sa vďaka párty stanu môžu zamestnanci baviť v príjemnom prostredí prírody a bez obmedzenia počasia. Utužia svoje vzťahy a porozprávajú sa možno aj o svojom súkromí.

   

  Dajte zamestnancom zodpovednosť

  Aj to je jeden zo spôsobov veľmi dobrej a účinnej motivácie, ktorá je dôležitá pre výkon a samozrejme aj váš zisk. Vysvetlite zamestnancom veľmi jednoduchou formou a cez programové vlastnosti Inkscape grafického editora, ktoré veci sú pre vás dôležité, aká je ich zodpovednosť vo vašej firme a prečo ich potrebujete. Grafy a myšlienkové mapy sú na to najlepšie. Pocit spolurozhodovania a ovplyvňovania celého chodu dáva niektorým ľuďom nový "vietor do plachiet."

  Motiváciou môžu byť aj okolité podmienky a prostredie, v ktorom sa pracujúci človek nachádza. Tiež je to iná forma odmeny, niekomu pomáha viac slovné ohodnotenie a pochvala, ktorá dokáže naštartovať niekedy najviac. Najskôr však musíte spoznať všetky silné a slabé stránky svojich zamestnancov a potom pristúpiť k potrebným krokom.

  Max | fakt24.sk

  Komentáre k článku